Adjacent Studies

MARC study

Sportcor (DUTCH ONLY)

De oorzaak van de plotse dood en hartstilstand is onder te verdelen in 2 groepen

In de groep sporters boven de 35 jaar is er vaak sprake van coronair hartlijden; het dichtslibben van kransslagaderen. De sporters jonger dan 35 jaar overlijden voornamelijk ten gevolge van een aangeboren, erfelijke hartziekte. Plotse dood kan wel eens het eerste teken of symptoom zijn van dergelijke hartziekten. Familieleden zouden ook zo´n hartziekte kunnen hebben zonder enige klachten te ervaren.
Het is dus niet dat sport ZELF de oorzaak is van de hartstilstand, maar een hartaandoening.
Hoe vaak dit soort afschuwelijke gebeurtenissen plaats vindt in Nederland is vrij onbekend. Er is geen registratiesysteem, waardoor inzicht in aantallen en oorzaken gebrekkig is.

Opzet van het onderzoek

Sportcor is een nationale registratiebank. Dit houdt in dat we in heel Nederland gevallen van plotselinge hartstilstand bij de sportende bevolking willen registreren. Met deze gegevens zullen we meer inzicht krijgen over het aantal slachtoffers per jaar. Bovendien zullen we dan ook meer te weten komen over de oorzaken van de hartstilstanden.

Als u een sporter kent die slachtoffer is geworden van een plotselinge hartstilstand of heeft u als sporter zelf een hartstilstand meegemaakt, zou u ons enorm kunnen helpen door een vragenlijst op deze website in te voeren.

Organisatie

Sporcor wordt draaiende gehouden door Stichting Sportcor. Deze stichting wordt gevormd door de NVVC (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie) en de VSG (Vereniging voor Sportgeneeskunde).

Daarnaast is er betrokkenheid van de werkgroep cardiovasculaire screening en sport.

De allerdaagse werkzaamheden van Sportcor wordt uitgevoerd door artsonderzoeker drs. MF de Beus (Julius Centrum en Cardiologie, UMC Utrecht), ondersteund door cardioloog dr. A. Mosterd en epidemioloog Prof. Dr. D.E. Grobbee en cardioloog Prof. Dr. P.A.F.M Doevendans.

Werkwijze

Indien er een sporter in Nederland getroffen wordt door een plotselinge hartstilstand, kan dit gemeld worden op deze site. Deze aanmelding kan gedaan worden door familieleden, betrokken artsen, eventuele partner, andere betrokkenen of (indien er sprake is van plotselinge hartstilstand met overleving) de sporter zelf.

Na een simpele aanmelding ontvangt u een wachtwoord. Dit is noodzakelijk om de privacy van de vragenlijsten te garanderen. Met dit wachtwoord krijgt u toegang tot de vragenlijst die u op uw gemak kunt invoeren. Na het invoeren van de vragenlijst bent u klaar en heeft u Sportcor enorm geholpen.

Na de aanmelding gaan wij verder onderzoek doen. We nemen contact op met de huisarts en eventuele andere artsen. Wij proberen zodoende meer informatie te vinden over de gezondheidstoestand van de sporter.